Русская картошка Зөөхий, ногоон сонгино

Русскарт

ОХУ-ын снэк бүтээгдэхүүний зах зээл дээр 18 жил тэргүүлж байгаа Русскарт нь олон улсын чанарын стандартыг бүрэн хангасан, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлсэн үйлдвэр юм. Нэр хүндтэй, олон улсын мэргэжлийн шинжилгээ, үнэлгээний байгууллагуудаас удаа дараа чанарын үнлэмж, шагнал хүртсэн нь энэхүү байр суурийг улам бататгаж байна.


Русская картошка Зөөхий, ногоон сонгино

Үйлдвэрлэгч: Русскарт

Хэмжээ: 50гр, 80гр, 150гр

Улс: ОХУ